Interaktivni mediji 2

Ovaj kurs se fokusira na interaktivni dizajn i produkciju primenom naprednih tehnika Adobe Flash-a i Action Script-a. Polaznici se kroz projekte i primenu Flash-a i Action Script-a, uključujući kombinaciju videa, audio i animirane grafike, pripremaju za rešavanje kompleksnih zadataka na polju interaktivnog dizajna u različitim novomedijskim okruženjima poput mobilnih platformi, veba ili korisničkog dela softverske aplikacije. Kurs se naslanja na znanja koja polaznik treba da dobije slušanjem AD261 Interaktivni mediji 1.*Cene su izražene u evrima, bez PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate.