Vizuelni efekti

Kurs uvodi polaznika u procese kojima se digitalna slika stvara, menja ili manipuliše izvan konteksta živog snimanja. Vizuelni efekti obuhvataju integraciju žive i kreirane slike kako bi se postiglo da opasna, skupa ili scena koju je nemoguće snimiti izgleda realistično. Na kursu, polaznici će naučiti razne veštine manipulisanja slike kao što su integracija 3d modela i animacija koji sami urade i ubace u “živu sliku” - kamerom snimljen video materijal.*Cene su izražene u evrima, bez PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate.