Interaktivni mediji

Kurs se bavi konceptima u oblasti interaktivnog multimedijalnog dizajna i njihovom primenom u novomedijskom okruženju. Posebna pažnja biće posvećena izučavanju pojedinih tipova interaktivnog stvaralaštva kao što su interfejs dizajn, navigacija, korisnicki orjentisan dizajn, interaktivna animacija. polaznici će biti upoznati sa multimedijalnim načinom razmišljanja, primenom i editovanjem digitalne 2D animacije, digitalnog zvuka, digitalnog video i principima kombinovanja ovih elemenata u interaktivnom digitalnom okruženju. U okviru ovog kursa predvideno je da polaznici ovladaju tehnikama rada u Adobe Flash-u kako bi bili u stanju da ih potpuno samostalno upotrebljavaju u daljem razvoju i istraživanjima na polju interaktivnog multimedijalnog dizajna.*Cene su izražene u evrima, bez PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate.