3D modelovanje (MAYA)

Kurs predstavlja prvi deo “produkcione trake“ animacije, u kojem će se raditi na promišljanju i modelovanju aktera animacije za pomenute kurse treće godine studija. U formalnom smislu, kurs se sastoji iz teorijske nastave posvećene upoznavanju studenata sa osnovama modelovanja u softveru, kombinovane sa neposrednim i konkretnim primerima. U svrhu postizanja maksimalnog iskorištenja kreativnog potencijala studenata značajan segment ce biti posvećen samom dizajnu i previzuelizaciji, sa ciljem kreiranja modela koji su kvalitetni posmatrano iz estetskog ugla i ugla modelovanja, ali istovremeno funkcionalni i upotrebljivi u animaciji.*Cene su izražene u evrima, bez PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate.