Vizuelni identitet

Cilj kursa je sticanje znanja iz oblasti vizuelnih komunikacija i samostalno oblikovanje vizuelnog identiteta. Vizuelni identitet podrazumeva proširenu oblast korporativnog identiteta i likovno-graficka propagandna sredstva kao prospekt, katalog, letak (flajer), baner, svetleće reklame, plakat, maskota, multimedija. Upoznavanje sa principima grafičkog oblikovanja projekata koji su koncipirani u odnosu na zahteve tržišta. Student se osposobljava za samostalno osmišljavanje i grafičko oblikovanje projektnih zadataka koje tržište postavlja grafičkom dizajneru prilikom plasiranja i promocije određenog proizvoda ili firme. Projekat kroz koji student adekvatno i najtemeljnije odgovara na zahteve tržišta je Graficka knjiga standarda. Ovakav projekat osim neophodne spremnosti za timski rad sa dizajnerima, uključuje i saradnju sa stručnjacima različitih profila i institucijama. Projekti i zadaci realizuju se uz primenu savremenih kompjuterskih softvera za dizajn.*Cene su izražene u evrima, bez PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate.