Dizajn publikacija 1

Student se upoznaje sa prirodom grafičkog oblikovanja i rešavanjem vizuelnih problema. Tako osnovne oblasti istraživanja obuhvataju vizuelnu simboliku, tipografiju, dizajn komunikacija i vizuelni koncept, što omogućava da se postavkom strukture, rasporedom grafičkih elemenata i uspostavljanjem njihovog jasnog i funkcionalnog odnosa, te hijerarhijom tih elemenata raspoređenih po mrežnim osnovama, u skladu sa formatima i obimom, pruži uvid i mogućnosti za razrešenje problema oblikovanja publikacija (časopisa, knjiga, novina, plakata, korporativnog i ostalog štampanog materijala). kurs, takođe, uvodi studenta u načine i faze rada kao što su odnos klijent-dizajner, proizvodni proces štampanih medija i finalizacija proizvoda, ujedno se upoznajući sa istorijskim razvojem ove oblasti. Prolazeći kroz sve faze u procesu štampe, obrađuju se karakteristike (vrste štampe), proizvodne metode, strukture, površine i vrste materijala, a potom i pozicioniranje proizvoda.*Cene su izražene u evrima, bez PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate.