Klaud kompjuting

Ovaj kurs obuhvata niz savremenih klaud kompjuting tehnologija, uključujući tehnologije za virtuelizaciju, infrastrukturu kao servis, platformu kao servis, softvera kao servis usluge, i fizički sistem kao uslugu. Biće predstavljeni različiti slojevi računarstva u oblaku, teorijska i praktična rešenja firmi kao što su Google, Amazon, Microsoft, SalesForce.com. Kurs se sastoji od predavanja, gostujućih predavanja i prezentacija studenata. Projekat je važan element ovog kursa koji uključuje praktičan rad i istraživanja u oblasti postojećih tehnologija kao i u oblasti razvoja novih tehnologija klaud kompjuting.*Cene su izražene u evrima, bez PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate.