Projekat razvoja softvera

Osposobljvanje studenta za organizaciju, planiranje i izvođenje projekta razvoja softvera, osećaj za pravila rada u timu i koordinaciju aktivnosti članova tima. Sticanje osećaja za menadžment aktivnosti unutar tima kao i za menadžment odnosa sa spoljnim činiocima – korisnici softvera, sponzor projekta i izdavač.*Cene su izražene u evrima, bez PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate.