Biznis i marketing

Grupni programi su namenjeni pojedincima koji imaju potrebu da se stručno usavrše iz određenog segmenta jedne oblasti. Grupni program omogućava povezivanje više online kurseva koji su stručno povezani međusobno. Polaznik ima mogućnost da prema modelu studijskog programa izabere sam kombinaciju online kurseva koje želi da završi. Oblast Biznis i marketing priža mogućnost od 33 online kursa i namenjen je pojedincima koji rade na jednom od navdenih pozicija analitičar i planer marketinga, marketing menadžer, menadžer prodaje, brend menadžer, PR menadžer, HR menadžer, istraživač tržišta i marketinga, strateški konsultant u oblasti marketinga i menadžmenta.*Cene su izražene u evrima, bez PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate.