Inženjerski i operacioni menadžment

Grupni programi su namenjeni pojedincima koji imaju potrebu da se stručno usavrše iz određenog segmenta jedne oblasti. Grupni program omogućava povezivanje više online kurseva koji su stručno povezani međusobno. Polaznik ima mogućnost da prema modelu studijskog programa izabere sam kombinaciju online kurseva koje želi da završi. Oblast Inženjerski i operacioni menadžment namenjen je pojedincima koji rade na sledećim pozicijama Projektovanje poslovnih procesa, Upravljanje proizvodnjom, Upravljanje projektima, Upravljanje procesom razvoja proizvoda i usluga, Upravljanje operacijama, Upravljanje nabavkom, Upravljanje prodajom i distribucijom, Upravljanje lancima snabdevanja, Upraljanje sistemom menadžmenta kontrolom, Kontrola kvaliteta, Upravljanje ljudskim resursima, Projektovanje i organizacija preduzeća, Projektovanje pogona i rasporeda, Modeliranje i optimizacija sistema, Upravljanje održavanjem.*Cene su izražene u evrima, bez PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate.