Menadžment u sportu

Grupni programi su namenjeni pojedincima koji imaju potrebu da se stručno usavrše iz određenog segmenta jedne oblasti. Grupni program omogućava povezivanje više online kurseva koji su stručno povezani međusobno. Polaznik ima mogućnost da prema modelu studijskog programa izabere sam kombinaciju online kurseva koje želi da završi. Oblast Menadžment u sportu kreiran je za pojedince koji rade na sledećim pozicijama: upravljanje sportskim objektima, organizacija sportskih događaja i takmićenja, bezbednost u sportskim objektima i za vreme sportskih događaja, finansije sportskih organizacija, biznis u sportu i poslovanje sportskih organizacija, marketing u sportu, upravljanje sportskim organizacijama i profesionalnim klubovima, upravljanje rekreacionim centrima i fitnes centrima, organizacija sporta u obrazovnim ustanovama.*Cene su izražene u evrima, bez PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate.