Grafički dizajn

Grupni programi su namenjeni pojedincima koji imaju potrebu da se stručno usavrše iz određenog segmenta jedne oblasti. Grupni program omogućava povezivanje više online kurseva koji su stručno povezani međusobno. Polaznik ima mogućnost da prema modelu studijskog programa izabere sam kombinaciju online kurseva koje želi da završi. Oblast Grafički dizajn kreiran je za pojedince koji rade na sledećim pozicijama: Grаfički dizаjner, Dizаjner tipogrаf, Dizаjner pаkovаnjа, Dizаjner publikаcijа, Dizаjner vizuelnog identitetа i brendirаnjа, Ilustrаtor, Veb dizаjner, Sаrаdnik u izrаdi krаtkih аnimirаnih formi, Kreаtivni direktor, Brend menаdžer.*Cene su izražene u evrima, bez PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate.