Dizajn interaktivnih

Grupni programi su namenjeni pojedincima koji imaju potrebu da se stručno usavrše iz određenog segmenta jedne oblasti. Grupni program omogućava povezivanje više online kurseva koji su stručno povezani međusobno. Polaznik ima mogućnost da prema modelu studijskog programa izabere sam kombinaciju online kurseva koje želi da završi. Oblast Dizajn interaktivnih medija kreiran je za pojedince koji rade na sledećim pozicijama: Veb dizajnera, Dizajnera korisničkog interfejsa, Dizajnera interaktivnih platformi, 3D modelara, 2D i 3D animatora, Dizajnera računarskih igara, Dizajnera vizuelnih efekata, Koncept i karakter dizajnera, Motion graphics dizajnera.*Cene su izražene u evrima, bez PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate.