Informacioni sistemi - Osnove

Grupni programi su namenjeni pojedincima koji imaju potrebu da se stručno usavrše iz određenog segmenta jedne oblasti. Grupni program omogućava povezivanje više online kurseva koji su stručno povezani međusobno. Polaznik ima mogućnost da prema modelu studijskog programa izabere sam kombinaciju online kurseva koje želi da završi. Oblast Informacioni sistemi pruža znanje koje pojedinac kasnije može da primeni u razumevanju i primeni upravljanja informacinim sistemima, Upotrebe projektovanja, održavanja, organizovanja i upravljanja poslovnim sistemima i informacionim sistemima, a sve u cilju postizanja efektivnog i efikasnog poslovanja organizacija. Takođe stiču znanje kako bi prepoznali potrebu primene novih informacionih tehnologija i savremenih menadžerskih alata i tehnika u proizvodnim i uslužnim organizacijama, kao i prepoznali i primenili osnovne koncepte i tehnike informacionih sistema koji su neophodni za efektivan i efikasan rad organizacija i sistema, Polaznici evaluacijom otkrivaju nove tehnike, alate i metode i kako da ih primene u oblasti informacionih sistema, razvijaju kompetencije i veštine poslovnih informacionih sistema.*Cene su izražene u evrima, bez PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate.