Marketing menadžment - Napredni nivo

Grupni programi su namenjeni pojedincima koji imaju potrebu da se stručno usavrše iz određenog segmenta jedne oblasti. Grupni program omogućava povezivanje više online kurseva koji su stručno povezani međusobno. Polaznik ima mogućnost da prema modelu studijskog programa izabere sam kombinaciju online kurseva koje želi da završi. Polaznici, po završetku, kvalifikovani su da obavljaju sledeće poslove, samostalno primenjivanje metode istraživanja iz oblasti marketing menadžmenta, koncipiranje, projektovanje i primena stečenih znanja i veština u praksi, planiranje i sprovođenje kompleksnih marketinških aktivnosti u kompanijama, kritička analiza, procena i sinteza novih i složenih ideja u svim segmentima marketinga, prenošenje stručnih znanja i ideja kolegama, širokoj akademskoj zajednici i društvu u celini.*Cene su izražene u evrima, bez PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate.