Informacioni sistemi - Napredni nivo

Grupni programi su namenjeni pojedincima koji imaju potrebu da se stručno usavrše iz određenog segmenta jedne oblasti. Grupni program omogućava povezivanje više online kurseva koji su stručno povezani međusobno. Polaznik ima mogućnost da prema modelu studijskog programa izabere sam kombinaciju online kurseva koje želi da završi. Oblast Informacioni sistemi polazniku omogućava da razvijaju sopstvene i složenije informacione sisteme, uz korišćenje pojedinih komponenata kao gotovih IT rešenja, da primene poznati svetski softverski sistem SAP u kreiranju i korišćenju informacionog sistema organizacije u kojoj rade, ili da rade kao konsultanti za primenu SAP sistema, u firmama koji se tim poslom bave, da omoguće znanja operacionim menadžerima i iz oblasti Informacionih sistema, kako bi spajanjem dva srodno domenska znanja, bili u mogućnosti da automatizuju postavljene poslovne procese primenom IT , tj. da kreiraju informacioni sistem potpuno u skladu sa poslovnim procesima koje su postavili u svojoj organizaciji. Takođe pravom kombinacijom online kurseva dobijaju znanje koje će im omogućiti da učestvuju u razvoju i postavljanju informacionih sistema (sopstvenih ili baziraniog na gotovim i prilagodljivim rešenjima) kao i da bolje i efikasnije učestvuju u razvoju informacionih sistema koji najbolje odgovaraju poslovnim funkcijama u njihovim organiѕacijama.*Cene su izražene u evrima, bez PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate.