Menadžment u kreativnim industrijama - Napredni nivo

Grupni programi su namenjeni pojedincima koji imaju potrebu da se stručno usavrše iz određenog segmenta jedne oblasti. Grupni program omogućava povezivanje više online kurseva koji su stručno povezani međusobno. Polaznik ima mogućnost da prema modelu studijskog programa izabere sam kombinaciju online kurseva koje želi da završi. Polaznik se osposobljаvа za aktivan sаmostаlаn i timski kreаtivni i аnаlitički pristuprešavanju konkretnih zаdаtaka i projekata. Nakon završetka grupnog programa, polaznik je osposobljen da iskoristi znanja vezana za kreativne industrije kao izvor ideja za preduzetnički poduhvat, učestvuje u njegovom pokretanju kao inicijator ili kao deo tima, analizira tržištni segment od interesa i prepoznaje moguće tržišne niše, proceni skup neophodnih znanja i na osnovu njega formiraju preduzetnički tim, da planira i učestvue u razvoju ideje i njenoj zaštiti kroz prava intelektualne svojine, da prepoznaje i pristupi potencijalnim izvorima finansija, da osmisli marketing strategiju i nastup na tržištu.*Cene su izražene u evrima, bez PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate.