Dizajn novih medija - Napredni nivo

Grupni programi su namenjeni pojedincima koji imaju potrebu da se stručno usavrše iz određenog segmenta jedne oblasti. Grupni program omogućava povezivanje više online kurseva koji su stručno povezani međusobno. Polaznik ima mogućnost da prema modelu studijskog programa izabere sam kombinaciju online kurseva koje želi da završi. Polaznik se osposobljаvа za aktivan sаmostаlаn i timski kreаtivni i аnаlitički pristup rešavanju konkretnih zаdаtaka i projekata. Raspon projekata kojima se polaznici bave na grupnom programu kreće se od koncipiranja permanentnih i semi-permanentnih interaktivnih instalacija, dizajna događaja (event design), video mapiranja (projection maping), zatim projekata koji za cilj imaju razvoj jedinstvenog korisničkog iskustva (unique user experience design – UX), koncipiranjem mobilnih i web aplikacija i servisa, i naprednim video kompozitingom i specijalnim efektima. Polaznik stiče veštine iz sledećih oblasti: grafički dizajner, motion graphics / pokretna grafika, 3d modelovanje i animacija, napredni video kompoziting, web dizajn, dizajn, interaktivnih iskustava i aplikacija, dizajn mobilnih aplikacija, programiranje interaktivnih aplikacija.*Cene su izražene u evrima, bez PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate.