Korporativni identitet

Kurs pruža znanja o osnovama idejnog i grafičkog oblikovanja identiteta struktura kao što su firme, udruženja, oragnizacije. Polaznik se postupno uvodi u oblast korporativnog identiteta počev od dizajna zaštitnog znaka i logotipa, preko elemenata poslovne korespodencije (vizit karta, memorandum, koverta, fascikla), do primene loga na promotivnom materijalu za predstavljanje korporacije na tržištu kao što su rokovnici, hemijske olovke, podmetači, privesci, itd. Na kraju kursa osposobljen je da samostalno realizuje grafičku knjigu standarda koja sadrži sva pravila oblikovanja i primene kreiranog korporativnog identiteta.*Cene su izražene u evrima, bez PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate.