Digitalne komunikacije

Ovaj predmet za cilj ima da polaznike upozna sa fundamentalnim principima na kojima se gradi digitalna komunikacija u okruženju novih medija. Pokrivene su oblasti poput principa dizajna, teorije i istraživačkih tehnika na polju dizajna, advertajzinga i marketinga, veb promovisanja. Takođe, analizira se i stepen socio-društvenih uticaja koje sa sobom novi internet, pojava veb 2.0, veb umrežavanja, fenomen blogova itd. Cilj kurs je da polatnici dobiju sliku o najnovijim tendencijama razvoja korisnički orijentisanih načina komuniciranja u digitalnom okruženju. Polaznik se osposobljava da analitički pristupi, konceptualno i strateški razvija različite modele komuniciranja u okruženju novih medija. Polaznik je takođe osposobljen za vođenje i tehničko unapređenje internet marketing kampanja sa aspekta vizuelnog i tehničkog.*Cene su izražene u evrima, bez PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate.