3D modelovanje (3D MAX)

Kurs ima za cilj definisanje načina i mogućnosti formiranja kompjuterski generisane slike i razumevanje elemenata iz kojih se sastoji kompjuterska grafika. Usvajanjem procesa modelovanja predmeta i scene u tri dimenzije u cilju formiranja “genegisane slike”, kao produkta kompjuterske grafike, omogučava studentu multidisciplinarno shvatanje savremene digitalne slike. Polaznik na jednoj strani usvaja i koristi tehničke principe iz prirodnih nauka koji se na drugoj strani komponuju u digitalnu sliku na osnovu likovnog nasleđa. Savladavanjem različitih tehnika 3d modelovanja u odgovarajućim 3d programima, mladi umetnik moći će da formira željeni oblik bilo kog predmeta (realnog ili izmišljenog), da ga postavi u takođe modelovani 3D prostor i da ga osvetli sa generisanim svetlosnim izvorima u kvalitetu realne studijske rasvete.*Cene su izražene u evrima, bez PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate.