Digitalni video

Teorijska nastava ovog kursa sadrži uvod u video art, pojavu novog medija i istorijski razvoj videa kao umetnicke discipline. Potom se tehnicki deo kursa analizira kroz: video zapis, osnovne principi delovanja umetnickog videa, beleženje, snimanje i motažu. Upoznavanje sa nelinearnom montažom u softveru Final Cut Pro. Video slika i zvuk – tehnicki i estetski principi, predstavljanje i uvodenje u multimediju, što uključuje obradu elektronske slike i digitalnog zvuka. Dalje se obrađuju digitalna manipulacija, video arheologija, vrste formati, sistemi za snimanje, arhiviranje i čuvanje, video i internet, izlaganje i prezentacija video umetnosti. Polaznici ce razviti znanja neophodna za stvaranje videa – od ideje, preko montaže i produkcije, do promocije i distribucije. Upoznaće se sa istorijskim i savremenim pristupima videu, polaznici će razviti kritički pristup radovima i artikulisati svoj stav u ovom mediju. Kreativnim povezivanjem slike, zvuka i vremena, realizovaće originalne projekte.*Cene su izražene u evrima, bez PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate.