Modni makreting

Polaznici uče tehnike analize tržišta, pozicioniranja modnog brenda, kao i kako da adekvatno pripreme plan koji će omogućiti uspešnu promociju određenog modnog brenda, kolekcije i sl. Takođe, polaznici se uče kako da na što uspešniji način omoguće modnom proizvoda da stigne do što većeg broja konzumenata. Dalje, upoznaju se sa tehnikama uzrade marketing plana, načinima prezentacije, istraživanja tržišta, pravilnom odabiru modnih proizvoda za određene ciljne grupe, kao i sa važnošću adekvatnih prezentacija proizvoda u odnosu na uslove (cena, kvalitet, vizuelni identitet i sl.).*Cene su izražene u evrima, bez PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate.