Upravjanje digitalnim sadržajima

Postoje puno različitih tehnologija i proizvoda koje pružaju, najčešće, parcijalna rešenja. Da bi se problem u celini rešio, organizacije moraju da izaberu više različitih tehnologija i proizvoda i da ih integralno primene. Da bi se ovakav skup mogućih tehnologija i rešenja bolje razumeo, korisno je definisati njihovu funkcionalnu strukturu. Kurs ima za cilj da osposobi polaznika da kombinacijom alata efikasno upravlja digitalnim sadržajima jedne organizacije. Teme koje se obrađuju na kursu jesu upravo najnovije metodologije rada jednog savremenog poslovanja. Cilj kursa jeste da se polaznik osposobi da samostalno upravlja digitalnim sadržajima.*Cene su izražene u evrima, bez PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate.