Izrada video igara

Kurs uvodi polaznika u proces razvoja 3D igara. Izučava se okruženje 3D za razvoj igara (game engine) sa semi-vizualnim programiranjem, interfejs korisnika, uvoz objekata kreiranih u alatima za grafičko modeliranje i komponovanje scene. Izučava se kreiranje skripti i povezivanje objekata i varijabli, kreiranje interfejsa sa korisnikom i modula za fiziku, detekciju sudara i drugih funkcionalnosti game engina. Kroz kreiranje sopstvene igre polaznik se osposobljava za samostalni rad u prototipskoj fazi razvoja igre. Cilj kursa je dizajn računarskih igara i primene standardnih tehnika u procesu razvoja 3D računarskih igara kao i upoznavanje sa osnovnim veštinama i tehnikama koji su specifični za razvoj računarskih igara.*Cene su izražene u evrima, bez PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate.