Strategija i upravljanje informacionim sistemima

U okviru kursa se izučavaju različiti pristupi u upravljanju funkcijama informacionih sistema kao i način na koji te funkcije integrišu, podržavaju i obezbeđuju organizaciji različite mogućnosti. Sa menadžerskog aspekta se govori o planovima i politici za eksploataciju, razvoj i implementaciju efikasnih informacionih sistema, definisanju odgovarajuće infrastrukture IS-a i sistemima koji služe kao podrška operativnim, administrativnim i strategijskim potrebama organizacije. Kurs izučava i intelektualne okvire koji liderima organizacije omogućavaju kritički pristup već postojećoj infrastrukturi informacionih sistema, naprednim tehnologijama kao i sagledavanje uticaja raspoloživih tehnologija na strategiju organizacije. Ideje razvijene tokom ovog kursa treba da liderima organizacije omoguće razumevanje poslovnog okruženja sa sve većim prisustvom IT-a i narastajuće globalizacije.*Cene su izražene u evrima, bez PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate.