Menadžment prodaje

Upravljane prodajom je veoma važna funkcija svake proizvodne ili uslužne organizacije. Cilj kursa je da se polaznici obuče, kroz studije slučaja za konkretan rad na obuci, koordinaciji i kontrolisanju rada prodavac. Upotrebljavaju se odgovarajuće metode, strategije i taktike za stimulaciju i efikasniji rad prodavaca i ostvarivanje prodajnih kvota a samim tim i profitnih ciljeva organizacije. Kurs upoznaje polaznike sa primerima poslovnih procesa, sa ciljem da nauče kako da opišu jedan proces dijagramom toka. Ovaj kurs upoznaje pozlanika sa veštinama i tehnikama koje su neophodne za analizu postojećih procesa, odnosno analizu stanja ili tzv., ‘AS-IS’ analizu. Polaznici uče kako da projektuju nove poslovne procese, ili da izmene delove postojećih projekta, ili da manjim korekcijama poboljšaju postojeće procese, te na tal način rade analizu budućeg procesa ili tzv. ‘TO-BE’ analizu. Takođe, u okviru kursa obrađuju se tehnike merenja izlaznih rezultata, merenja ključnih parametra procesa kao što su kapacitet ili ciklusno vreme, odnosno kako da se vrši poboljšanje procesa nalaženjem i uklanjanjem uskog grla li boljom podelom posla među ljudima uključenih u proces.*Cene su izražene u evrima, bez PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate.