Marketing planiranje

Približiti marketing plan polaznicima kao osnovni artikulisani proces i sredstvo kojim se pravi razlika između ideje i prave poslovne prilike. Razvijanje marketing plana zahteva korišćenje imaginacije i spajanje znanja marketinga sa drugim disciplinama kao što je računovodstvo, finansije, istraživanje i menadžment. Polaznici će naučiti da prepoznaju razliku između zamisli i izvodljivosti određene marketinške ideje. Postaviće plan tako da svi elementi procesa - vremenski, vrednosni, kvalitetni i kvantitativni - budu uključeni.*Cene su izražene u evrima, bez PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate.