Projekat marketing kampanje

Kurs je tako osmišljen da kroz projekte i radionice polaznici prolaze kroz nastavne jedinice. Radionice imaju za cilj da kroz primere sublimiraju sveukupno znanje stečeno u prethodnom periodu i da polaznik aktivno učestvuje kako bi ostvario samostalni pristup konkretnim projektnim zadacima.*Cene su izražene u evrima, bez PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate.