Veb dizajn 1

Fokus ovog kursa je upoznavanje sa osnovnim vizuelnim i funkcionalnim konceptima u procesu kreiranja veb sajta. Analiziraće se osobine veb okruženja, psihologija korisnika u okviru istog i primena različitih dizajnerskih pristupa prilikom kreiranja efektne online prezentacije. Polaznici će biti upućeni u proces pripreme sadržaja i vizuelnih elemenata za veb. Korišćenjem različitih softverskih aplikacija biće u potpunosti osposobljeni za samostalno kreiranje veb sajtova kroz potpuno razumevanje i kontrolu konstitutivnih elemenata poput HTML koda, CSS stilova, strukture sajta i navigacije. Takodje, biće posvećena pažnja sprovođenju finalnih testova i osnovnim tehnikama optimizacije.*Cene su izražene u evrima, bez PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate.