Veb dizajn 2

Ovaj kurs pokriva napredne tehnike i alate za izradu funkcionalnih veb rešenja sa akcentom na primenu važećih veb standarda. Polaznik se dublje upoznaje sa tehnikama i strategija izrade dinamičkog sadržaja. Polaznik kompleksno sagledava prirodu medija i prilagođava funkcionalna veb rešenja istom i ovladava tehnikama rada u naprednim alatima i tehničko-tehnološkim strategijama izrade dinamičkog sadržaja za veb. Kurs se, takođe, bavi i analizom i upotrebom najboljih praksi iz oblasti digitalnog dizajna, interaktivnosti, psihologije korisnika, interfejs dizajna, interaktivne naracije itd.*Cene su izražene u evrima, bez PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate.